Zgłoszenie pogrzebu

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia pogrzebu:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (czyli komunii świętej), jeśli zgon miał miejsce poza parafią lub w szpitalu (w szpitalu zaświadczenie wystawia ksiądz kapelan szpitala),
  • jeśli pogrzeb ma się odbyć poza parafią osoby zmarłej, wtedy należy przedstawić pisemną zgodę proboszcza z tej parafii, na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej.