Sakrament bierzmowania

Przed przystąpieniem do Sakramentu Bierzmowania należy spełnić następujące formalności:

  • dostarczyć do parafii udzielającej Bierzmowania metrykę chrztu,
  • jeśli bierzmowanie będzie się odbywało w parafii, która nie jest miejscem zamieszkania kandydata do bierzmowania, potrzeba dostarczyć zgodę z parafii miejsca zamieszkania,
  • dostarczyć zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji. Jeśli do sakrament będzie przyjmowała osoba starsza wtedy powinna dostarczyć świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
  • ukończyć kurs przygotowania do bierzmowania.

UWAGA:

Przygotowanie do Bierzmowania dotyczy zasadniczo młodych ludzi, którzy ukończyli 14 lat. Cykl przygotowań trwa 2 lata i obejmuje spotkania co dwa tygodnie, weekendowy dzień skupienia i skrutynia (wyznaczające kolejne etapy przygotowania).

Bierzmowanie osób dorosłych

Przyjęcie sakramentu Bierzmowania jest wymagane do zawarcia ślubu kościelnego oraz do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych i świadków Bierzmowania. Dlatego wiele osób prosi o przygotowanie do Bierzmowania już w wieku dorosłym. W takich przypadkach cykl przygotowania trwa przynajmniej 2 miesiące i jest dostosowany do osobistych możliwości kandydata.

image

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego