Sakrament chrztu świętego

Chrzest Święty powinien się odbyć w Parafii zamieszkania rodziców (w innym przypadku wymagana jest zgoda z parafii zamieszkania rodziców dziecka, na chrzest poza parafią).

Przeważnie Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie niedzielnej Mszy świętej, ewentualnie po Mszy świętej. Rodzice dziecka przystępującego do chrztu, jak również rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia chrztu świętego:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (rodzice nie mający ślubu kościelnego, ani kontraktu cywilnego przedkładają zupełny akt urodzenia dziecka z USC),
 • świadectwo ślubu kościelnego lub kontraktu cywilnego,
 • rodzice chrzestni dostarczają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi z parafii, na której terenie aktualnie mieszkają.

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 rok życia,
 • jest praktykującym katolikiem,
 • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary,
 • zasadniczo chrzestnymi nie mogą być osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego, jak również uczniowie, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Dane potrzebne do wpisania dziecka do Księgi Chrzcielnej:

 • adres zamieszkania rodziców dziecka,
 • telefon kontaktowy jednego z rodziców dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka oraz daty i miejsca urodzenia,
 • imiona i nazwiska ojca i matki (nazwisko panieńskie) rodziców dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz ich adresy zamieszkania.

UWAGA:

Rodzice prosząc o chrzest dziecka, biorą na siebie odpowiedzialność za takie jego wychowanie, które w miarę dojrzewania dziecka pomoże mu w osobistym przyjęciu i wyznaniu wiary w Chrystusa. Jeśli rodzice nie są praktykujący, a proszą o chrzest dziecka, to rola rodziców chrzestnych staje się kluczowa. Biorą oni na siebie tym większą odpowiedzialność za dorastanie dziecka do osobistego wyznania wiary. 

image

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów

Katechizm Kościoła Katolickiego