Godziny Mszy Świętych

W niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

W dni powszednie

7.00, 7.30, 18.00