Urodzony w 1976 roku w Lublinie, święcenia kapłańskie w 2002 udzielił Abp. Józef Życiński. Pracował w parafiach św. Józefa w Kraśniku, św. Marii Magdaleny w Sernikach, św. Zofii w Tarnogórze, św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, Miłosierdzia Bożego w Lublinie, od 2018 r. Wniebowzięcia NMP w Puławach, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr. 2 w Puławach.